3. ULUSLARARASI ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ SEMPOZYUMU GAZİANTEP

Bildiri ve Poster Özetlerinin Teslim Edilmesi       

30 Kasım 2021

 

 

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin ve Posterlerin İlanı

25 Aralık 2021

 

 

Kabul Edilen Posterlerin Teslim Edilmesi

1 Mayıs 2022

 

 

Kesin Programın İlan Edilmesi

5 Mayıs 2022

 

 

Sempozyum

27- 29 Mayıs 2022

 

 

Bildiri Tam Metinlerinin Teslim Edilmesi

15 Haziran 2022

 

 

Yerel Yönetim Kütüphanelerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

 • Teknolojiye Erişim Merkezi Olarak Çocuk Kütüphaneleri
 • Çocukların Değişen Öğrenme ve Eğlenme Biçimlerinin Çocuk Kütüphanelerine Yansıması
 • Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
 • Maker Space Hareketi
 • Sosyal Ağlar ve Okuma Teşvik Programları

          Yerel Yönetim Kütüphanelerinin Mekân Özellikleri

 • Çocuk Kütüphanelerinin Şehirdeki Konumu
 • Çocuk Kütüphanelerinin Mimari Özellikleri
 • Çocuk Kütüphanelerinde İç Mekân Tasarımı

          Yerel Yönetim Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem

 • Çocuklar, Ebeveynler, Bakıcılar Ve Çocuklarla Çalışan Diğer Yetişkinler İçin Materyal Sağlamak
 • Yaratıcı Etkinlikler ve Drama Faaliyetleri
 • Çocuk – Kitap İlişkisi ve Çocuğa Kütüphane Mefhumunun Kazandırılması
 • Aile Katılımının Sağlanması
 • Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Ayrılan Alanın Fiziksel Özellikleri

  Yerel Yönetim Kütüphanelerinde Görev Yapan Kütüphanecilerin Yetkinlikleri
 • Çocuk Kütüphanesinde Görev Yapan Kütüphanecilerin İletişim Becerileri
 • Kütüphanecilerin Pedagojik Yeterliliği
 • Çocuk Kütüphanesinde Kimler Görev Almalı?
 • Çocuk Kütüphanelerinde Görev Yapanların Ulusal ve Uluslararası İşbirliği (Yerel Yönetimler, Yayıncılar, Üniversiteler vb.)

  Yerel Yönetim Kütüphanelerinde Nitelikli Hizmet Sunumu
 • Aileyi Kütüphane Kullanıcısı Yapabilmek İçin Çalışmak
 • Çocuk Kütüphanelerinin Aileyi Eğitme Misyonu
 • Çocuklar, Ebeveynler Ve Bakıcılar İçin Çeşitli Etkinlikler Sunmak
 • Dezavantajlı Ailelerin Toplumla Uyum Sürecini Kolaylaştırmak
 • Çocuk Kütüphanelerinin Çevre İle İşbirliği Yapma Misyonu
 • Çocuk Kütüphanelerinin Fırsat Eşitsizliklerini Giderme Misyonu
 • Çocuk Kütüphanelerinde Nitelikli Hizmet Sunumu
 • Çok Kültürlülük ve Kütüphane Hizmetleri

  Yerel Yönetim Kütüphanelerinde Nitelikli Koleksiyon Oluşturma
 • Çocuk Kütüphanesi Koleksiyonuna Seçilecek Çocuk Yayınlarına Karar Vermek
 • Çocuğun Gelişim Sürecinde Çocuk Kütüphanelerinden Yararlanma
 • Çocuklara Okuma Alışkanlığı Edindirme Sürecinde Çocuk Kütüphanelerinden Yaralama
 • Çocuk Yayınlarının Sahip Olması Gereken İçerik Özellikleri
 • Çocuk Kütüphanesinde Yer Alması Gereken Materyaller ve Seçim Ölçütleri

          Yerel Yönetim Kütüphanelerinde Bilgi Okuryazarlığı Çalışmaları (Yaşamboyu Öğrenme)

 • Bilgi Toplumunda Çocuklar İçin Bilgi Okuryazarlığı Yeterlilikleri
 • Çocuklar İçin Bilgi Okuryazarlığı Öğretiminin İçeriği
 • Bilgi Okuryazarlığı Programları ve Çocuk Kütüphanecileri
 • Bilgi Okuryazarlığı Eğitiminde Kullanılan Araç ve Yöntemler